ติดต่อเรา

อาหารวัว

อาหารสัตว์

อาหารสัตว์มีหลายรูปแบบอาหารอัดเม็ดหรืออาหารป่นเป็นที่นิยมในตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีลำดับการผลิตที่คล้ายคลึงกันจนถึงกระบวนการผสมโดยอาหารอัดเม็ดจำเป็นต้องผ่านเครื่องอัดเม็ดเครื่องทำความเย็นและเครื่องร่อนหลังจากเตรียมส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันดีแล้ว

อาหารป่นเป็นรูปแบบของอาหารสัตว์ที่สมบูรณ์ซึ่งมีการโม่และผสมเข้าด้วยกันอย่างบรรจงเพื่อให้สัตว์หรือนกไม่สามารถแยกสารอาหารที่จำเป็นได้ง่ายวัตถุประสงค์ของการให้อาหารป่นคือเพื่อให้อาหารที่มีความสมดุลให้การเจริญเติบโตโดยรวมดีขึ้นลดการสูญเสียที่ทำให้เสียชีวิตลงและการให้อาหารป่นก็ยังประหยัดมากกว่าเมื่อผลิตอาหารป่นวัสดุจะผ่านเครื่องโม่ล่วงหน้าก่อนการผสมและการบรรจุหีบห่อ

อาหารอัดเม็ดเป็นกระบวนการต่อเนื่องของอาหารป่นวัตถุประสงค์ของการอัดเม็ดคือเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งและการให้สัตว์กินอาหารคุณค่าทางโภชนาการในอาหารทุกเม็ดนั้นเท่ากันดังนั้นสัตว์ในฟาร์มจะได้รับสารอาหารที่ดีทั้งหมดที่อยู่ในอาหารเม็ด

做好烹饪的预处理

วัตถุดิบ

วัตถุดิบประกอบด้วยวัสดุหยาบและวัสดุที่เป็นผง

12月15日(你看不見,這個理論上可以不要加)

การโม่ก่อน

ขั้นตอนทางเลือกสำหรับวัสดุที่หยาบ
การโม่ก่อนจะลดพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโม่ละเอียดพิเศษ

ถังเก็บประจำวัน

ถังเก็บประจำวันจะบรรจุวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตในวันนั้น
วัสดุบางส่วนจากไซโลจะถูกใส่ในถังเก็บประจำวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก

วัสดุจะถูกวัดปริมาณตามสูตร

การโม่ภายหลัง

การโม่ภายหลังเป็นการลดขนาดขั้นสุดท้ายในระบบ
ปกติจะใช้เครื่องบดสำหรับการผลิตผงที่ละเอียดพิเศษ

การผสมแห้ง

ในขั้นตอนนี้จะมีการเติมส่วนผสมต่างๆเช่นวิตามินและแร่ธาตุเข้าไป

อาหารสัตว์แบบผง(อาหารป่น)

การอัดเม็ด

การอัดเม็ดเริ่มต้นด้วยการปรับสภาพก่อนการเพิ่มไอน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพิ่มเติมและการทำวัตถุดิบให้สุกก่อนที่จะเข้าสู่ห้องอัดเม็ดเพื่อขึ้นรูปไปเป็นอาหารเม็ด

การทำความเย็น

การทำความเย็นใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง(หรือเครื่องอบแห้ง)เย็นลงจำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

อาหารเม็ด

การทำความเย็น

ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง(หรือเครื่องอบแห้ง)เย็นลงจำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

ในการผลิตอาหารสัตว์เป็นเรื่องปกติที่จะใช้เครื่องบี้อาหารสัตว์
การลดขนาดอนุภาคนี้จำเป็นเพื่อให้สัตว์ขนาดเล็กหรือสัตว์ปีกกินได้ง่ายขึ้น

การบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อเป็นการป้องกันอาหารเม็ดและยังเป็นการทำให้การจัดการและการขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายด้วย

用于动物饲料的颗粒磨

คำอธิบายกระบวนการอัดเม็ดสำหรับอาหารสัตว์น้ำ

ระบบนำเข้าวัตถุดิบข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวและส่วนผสมขนาดเล็กอื่นๆถูกเก็บไว้และลำเลียงไปยังแต่ละไซโล
การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนักใช้สำหรับวัดปริมาณวัตถุดิบตามสูตร
ระบบการโมเมื่อจำเป็นจะทำการโม่หยาบหรือละเอียดเพื่อลดขนาดอนุภาค
ระบบการผสมขึ้นอยู่กับสูตรจะมีการเติมของเหลวไขมันหรือกากน้ำตาลลงในเครื่องผสมส่วนผสมที่ผสมเข้ากันอย่างดีสามารถถูกส่งไปยังถังผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วเพื่อบรรจุลงถุงหรือบรรทุกโดยรถบรรทุกในปริมาณมากเมื่อผลิตอาหารป่นนอกจากนี้อาหารป่นยังสามารถถูกส่งไปยังเครื่องขึ้นรูปเม็ดก็ได้
การอัดเม็ดที่มีการปรับสภาพก่อนส่วนผสมที่ผสมเข้ากันอย่างดีถูกป้อนไปยังเครื่องปรับสภาพก่อนซึ่งอาหารป่นจะถูกทำให้ร้อนด้วยไอน้ำหรือเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเพื่อฆ่าเชื้อซัลโมเนลลาและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอื่นๆจากนั้นอาหารป่นที่ได้รับการปรับสภาพก่อนจะถูกอัดเป็นเม็ด
การทำความเย็น

มีการใช้เคาน์เตอร์โฟลว์คูลเลอร์สำหรับทำความเย็นอาหารเม็ดและผลิตภัณฑ์อัดรีดอาหารเม็ดที่อุ่น(ร้อน)เข้าไปในห้องทำความเย็นพัดลมดูดจะเป่าอากาศภายในห้องออกไปและอากาศบริสุทธิ์จากสภาพแวดล้อมจะเข้ามาในห้องจากด้านล่างช่วยกระบวนการทำให้อาหารเม็ดเย็นลงเมื่ออาหารเม็ดสะสมมากขึ้นจนไปสัมผัสเซ็นเซอร์ขีดจำกัดระดับสูงวาล์วหมุนปล่อยแบบนิวเมติกจะทำงานทันทีเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์การแลกเปลี่ยนความร้อนของอากาศแบบเคาน์เตอร์โฟลว์ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูง

ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนและฝุ่น

อาหารเม็ดถูกลำเลียงผ่านตะแกรงร่อนเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนและอาหารเม็ดที่ผิดรูปออกเศษเล็กๆและเม็ดที่ผิดรูปจะถูกรีไซเคิลกลับไปที่ถังก่อนเครื่องอัดเม็ดอาหารเม็ดที่ผ่านตะแกรงขนาดต่างๆจะถูกเก็บไว้ในถังแยกแต่ละถัง

ระบบการบรรจุถุงและการซีล

อาหารเม็ดที่เสร็จแล้วจะถูกบรรจุลงในถุงหรือถังสำหรับขนส่งอื่นๆไปยังร้านขายปลีกหรือไซต์ของลูกค้า

ระบบการบี้เม็ด

เครื่องบี้ซีรีส์ต่างๆของIDAayx爱游戏体育app下载Hได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิตสูงและลดขนาดอนุภาคอย่างมีประสิทธิภาพสูงเครื่องบี้ทุกเครื่องมีตัวป้อนที่ส่วนบนเพื่อควบคุมปริมาณของผลิตภัณฑ์สามารถปรับช่องว่างของลูกกลิ้งได้ง่ายเพื่อให้ได้ขนาดเม็ดที่ต้องการ

牛饲料筒仓

คุณสมบัติและประโยชน์ของการออกแบบกระบวนการและอุปกรณ์ของIayx爱游戏体育app下载DAH

ayx爱游戏体育app下载IDAHเชื่ออย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การออกแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เราทราบถึงข้อจำกัดที่ลูกค้าของเราเผชิญกับต้นทุนส่วนผสมต้นทุนด้านพลังงานและต้นทุนค่าโสหุ้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาแม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ลูกค้าก็ยังได้รับการคาดหวังว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากปรัชญาการออกแบบของเราคือทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรามากที่สุดต่อไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์บางประการที่เป็นผลจากปรัชญานี้

ูตรที่ไวต่อความร้อน

โดยปกติสูตรอาหารลูกหมูประกอบด้วยนมผงหรือน้ำตาลซึ่งเป็นส่วนผสมที่ไวต่อความร้อนเมื่อสัมผัสถูกความร้อนนมผงและน้ำตาลสามารถเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่ทำให้มีสีน้ำตาลขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีสีน้ำตาลการปรับสภาพก่อนที่อุณหภูมิต่ำเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของอาหารป่นโดยที่ทางออกมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า50°C

สูตรอาหารหมูอื่นๆ

โดยปกติสูตรประกอบด้วยธัญพืชในปริมาณสูงเช่นข้าวบาร์เลย์ข้าวสาลีหรือข้าวโพดด้วยสัดส่วนเมล็ดพืชที่แตกต่างกันเหล่านี้พารามิเตอร์ในการทำงานของเครื่องอัดเม็ดจึงแตกต่างกันไปโดยปกติมีการใช้ไอน้ำเพื่อปรับสภาพอาหารป่นก่อนในอาหารหมูอาจเติมกากน้ำตาลระหว่างการผสมหรือหลังจากผลิตเม็ดขึ้นมาแล้ว
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องอัดเม็ด(สำหรับอาหารวัว)

รุ่น PM-42R PM-51R PM-53R PM-53F pm - 635 d
มอเตอร์หลัก(HP) 125 150 200 215 300
กำลังการผลิต1/(ตันชม)。 3 - 4 4 - 5 6 - 8 10 - 12 13 - 15

หมายเหตุ:

1)อาหารหมู,ขนาดรูแม่พิมพ์อัดเม็ดØ 4.0มม。,ปริมาณความชื้น< 12%,ปริมาณน้ำมัน<7%

分享
回来

สวัสดีคุณกำลังมองหาอะไร吗?

Baidu
map